Onze benadering van MVO en duurzame ontwikkeling

MVO (of ESG voor Environmental, Social and corporate Governance) staat centraal in onze ambities, op gelijke voet met onze economische groei, omdat wij vinden dat de bedrijven een kracht ten goede moet zijn.

Bij Oroxilia mobiliseren wij al onze stakeholders rond onze MVO-aanpak. Wij integreren aspecten van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur in elke beslissing die wij nemen. Onze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling zijn georganiseerd rond vijf kerngebieden:

1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Oroxilia is een verantwoordelijke en transparante organisatie. Ons maatschappelijk en ethisch engagement omvat: respect voor de mensenrechten, ook in het buitenland, de strijd tegen alle vormen van fraude, corruptie en belastingontduiking en de verantwoordingsplicht van onze leveranciers.

2. Diversiteit en inclusie

Wij zetten ons in voor een divers samenwerkend personeelsbestand met een sterke inclusiecultuur. Wij houden ons aan de hoogste normen van respect, inclusiviteit en empowerment. Wij creëren gelijke toegang tot kansen in het hele bedrijf. Alle werknemers worden eerlijk betaald op basis van externe marktwaarden, ongeacht geslacht, sociale identiteit of andere kenmerken.

3. Welzijn en ontwikkeling van werknemers

Het werven, behouden en ontwikkelen van ons team is de sleutel tot ons succes en onze groei. Opleiding, mentorschap, ontwikkeling op de werkplek en dagelijkse informatiesessies helpen nieuwe werknemers om te leren en zich aan te passen aan ons bedrijf. Wij hebben een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat onze mensen een veilige en aantrekkelijke werkomgeving hebben. Wij stimuleren ook de sociale dialoog, de levenskwaliteit op het werk (recht op ontkoppeling, welzijn door sport…) en de ontwikkeling van ieders vaardigheden.

Responsabilité Sociétale d'Oroxilia

4. Klantenvertrouwen en informatiebeveiliging

Ons bedrijf is fundamenteel afhankelijk van het opbouwen en behouden van het vertrouwen van onze klanten. Integriteit maakt deel uit van de dagelijkse gang van zaken bij Oroxilia, evenals de beveiliging van de gegevens en informatie van onze klanten. Vertrouwelijkheid met betrekking tot gevoelige informatie en vertrouwelijkheidsovereenkomsten met klanten is van het grootste belang bij Oroxilia.
Wij streven ernaar:

  • betrouwbare, veilige en innovatieve oplossingen aan te bieden,
  • de kwaliteit van onze diensten op peil te houden,
  • een sterk partnerschap met onze klanten te onderhouden
  • hen te ondersteunen bij hun verantwoorde digitale overgang.

5. Milieu-impact

Wij gebruiken de meest efficiënte processen, aangepast aan elke klant, om efficiënte, kosteneffectieve en duurzame oplossingen te leveren. Momenteel passen wij in het hele bedrijf de nieuwste best practices op het gebied van afvalvermindering en energiebesparing toe.

Daartoe zetten wij ons in:

  • bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke technologieën,
  • vermindering van het energieverbruik van IT-infrastructuren,
  • de uitvoering van recyclingkanalen te veralgemenen,
  • het optimaliseren van de mobiliteit van onze medewerkers,
  • hergebruik en telewerken aan te moedigen.

Diversiteit

Wij hebben een divers samenwerkend personeelsbestand met een sterke inclusiecultuur.

Welzijn

Onze medewerkers beschikken over een veilige en aantrekkelijke werkomgeving.

Vertrouwen

Integriteit en veiligheid maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden.

Milieu

Wij streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen.