1. Doel van de site

De website www.oroxilia.com is een ingang voor algemene informatie over de activiteiten van Oroxilia SPRL (BE 0646852814).

2. Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

3. Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening

De informatie op de website www.oroxilia.com is van algemene aard en kan uiteraard worden gewijzigd. Wij besteden veel zorg aan het beheer van deze site, maar staan niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie. Voor officieel gepubliceerde informatie en documenten zijn alleen de in het Belgisch Staatsblad of op de websites van internationale normen gepubliceerde teksten authentiek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die aan deze site gekoppeld zijn. Oroxilia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de gepubliceerde informatie of voor technische problemen die zich op de site voordoen. Als u een fout wilt melden, vermeld dan de URL van de betreffende pagina en stuur deze naar ons via de contactformulier op de website. We zullen ons best doen om het zo snel mogelijk te corrigeren.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties, video’s en andere elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht (nationale en internationale bepalingen) of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Oroxilia of, in voorkomend geval, van een derde bij wie Oroxilia de nodige vergunningen heeft verkregen. Elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Oroxilia.

5. Verantwoordelijke redacteur

Dhr. Parmentier Jean-paul, Managing Partner van Oroxilia

Jean Burgersstraat, 15

7850 Edingen

BELGIË

6. Bevoegde rechtbanken

Onverminderd de specifieke voorwaarden van de verschillende sites waarnaar op deze site wordt verwezen en die door derden worden beheerd, is elk geschil met betrekking tot deze site of de inhoud ervan uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Doornik zijn exclusief bevoegd.

7. Wijzigingen in dit document

Dit document is van kracht vanaf de datum vermeld onderaan deze pagina en kan periodiek worden bijgewerkt.

Ingangsdatum: 06 december 2022.

Bijwerkingsdatum: 06 december 2022